Tomek Baran – #808080

Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080
Tomek Baran – #808080

Wystawa #808080 opowiada o relacjach między obrazem a jego otoczeniem i odbiorcą, rozpatrywanych w odniesieniu do takich zagadnień, jak powierzchnia obrazu, przestrzeń, materialność dzieła. Wszystkie te elementy spaja kolor, który w najnowszych pracach Tomka Barana pojawia się nie jako precyzyjnie określony parametr, ale jako pierwiastek subiektywny, ściśle powiązany z aktem i warunkami percepcji. Uwolnione od precyzji, intuicyjne elementy malarstwa Barana (podziały kompozycji, tytuły) dyskutowane są przez artystę w kontekście ograniczeń – zarówno w odniesieniu do formy (reżim precyzyjnych geometrycznych układów), jak i techniki (stosowanie emalii chlorokauczukowej, wykorzystywanie gotowych wygiętych listew, których kształt warunkuje wielkość i format obrazu). Monumentalne, pozornie monochromatyczne tafle koloru zderzone zostają z materialnością i cielesnością pojedynczych efektów widocznych na płaszczyźnie dzieła. Za sprawą refleksów i uskoków pojawiających się na powierzchni płótna, dochodzi w malarstwie Barana do gry między płaszczyzną a wrażeniem głębi. To dynamiczne przejście dokonuje się jednak w odbiorcy, w którym każde nowe (s)postrzeżenie osłabia wrażenie stałości na rzecz ruchliwości i przejściowego charakteru doznania wzrokowego. Powstawaniu wrażenia trójwymiarowości nieodzownie towarzyszy eksponowanie płaszczyzny a to, co wyparte głębiej, powróci na powierzchnię i na niej zatrzyma oko odbiorcy.

Małgorzata Jędrzejczyk