Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy

Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy
Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy
Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy
Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy
Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy
Paweł Matyszewski - Rozkosze i krzywdy


Pierwsza w Galerii Le Guern indywidualna wystawa Pawła Matyszewskiego „Rozkosze i krzywdy” ma charakter osobistej wypowiedzi i obejmuje prace malarskie, obiekty i instalacje, które zdradzają fascynację artysty światem przyrody. Ekspozycja rozszerza się poza przestrzeń galerii do ogrodu, gdzie Matyszewski dokonał ingerencji z wykorzystaniem dobranych przez siebie roślin.

Działania Pawła Matyszewskiego tworzą pomost pomiędzy sztuką a naturą. W obiektach i instalacjach wykorzystuje tkankę organiczną nadając jej zamierzoną formę. W malarstwie odtwarza te elementy, czasem z naturalistyczną dokładnością, rezonując na granicy abstrakcji i realizmu. Chętnie porusza się pomiędzy skrajnościami konsekwentnie zgłębiając tematy cielesności, tożsamości psychoseksualnej i erotyzmu, a także trwania i przemijania, w kontekście zależności życia od naturalnego cyklu narodzin i śmierci. Prace Pawła Matyszewskiego przypominają jednocześnie o witalności przyrody i o kruchości ciała i materii. Tytułowe rozkosze i krzywdy podkreślają ten ambiwalentny charakter zjawisk i doświadczeń.

Wystawa w ramach wydarzenia Warsaw Gallery Weeekend 2018.