Marta Deskur – Słodka Aberracja

Marta Deskur – Słodka Aberracja
Marta Deskur – Słodka Aberracja
Marta Deskur – Słodka Aberracja

Termin aberracja tłumaczy się jako odchylenie od normy, zbłądzenie. Jest to stan, jakiego unika się, albo który kamufluje się różnymi zabiegami. Marta Deskur oddała się temu doświadczeniu błądzenia i wydobywania na powierzchnię tego, co ukrywa się pod powłoką poprawności i kulturowo-społecznej normy.

Tytuł Słodka Aberracja wskazuje kierunek poszukiwań artystki. W aberracji, błądzeniu odnajduje ona potencję do tworzenia nowych wartości i redefinicji normy. Samo zjawisko aberracji jest tematem prezentowanych prac oraz zabiegiem formalnym użytym przy ich tworzeniu. Artystka podejmuje temat nietolerancji ze względu na religię, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne. Zwraca uwagę na ludzką skłonność do fobii, ksenofobii oraz hipokryzji.

„Spośród już stworzonych elementów takich jak dzieła sztuki, ludzie, symbole czy wręcz fotografie z mojego własnego archiwum buduję nową jakość, gubiąc się czy błądząc po drodze zarazem”- wyjaśnia artystka. Swoje narzędzie, fotografię, traktuje zgodnie z definicją aparatu (aparratus) wprowadzoną przez Viléma Flussera. Aparat to narzędzie symulujące myśli, które staje się atrakcyjnym przedmiotem rozważań filozoficznych, bo tworzy pojęcia. Wystawa odbywa się w jednocześnie w Galerii Studio, Galerii Le Guern oraz w przestrzeni publicznej między galeriami. Prace wideo na drodze między galeriami:

  • Galeria Studio, Pałac Kultury i Nauki, PLAC Defilad 1, hol Teatru Studio.
  • Kiosk, ul. Marszałkowska, przejście podziemne na wysokości Domów Centrum.
  • Pro Lab, Profesjonalne Laboratorium Fotograficzne ul. Zgoda 13.
  • Brama Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Chmielna 21.
  • Bar 5.29, ul. Krucza 51.
  • Galeria Le Guern, ul. Widok 8, portiernia.

Dokumenty PDF: Słodka Aberracja – Prasa