Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają

Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają
Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają
Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają
Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają
Krzysztof Franaszek - rzeczy, które nas wciągają


Wystawa Krzysztofa Franaszka „rzeczy, które nas wciągają” obejmuje cykl rzeźb wykonanych ze stali, brązu, mosiądzu, aluminium oraz drukiem 3D. Tytułowe rzeczy, to obiekty balansujące pomiędzy pojęciami abstrakcji i humanistycznych treści odnoszących się do emocjonalności i podświadomych mechanizmów kierujących człowiekiem.

Nóż, szpikulec, piła – narzędzia użytkowe, charakteryzujące człowieka i wyznaczające rozwój ludzkości, stanowią jedną z inspiracji dla prezentowanych rzeźb. W kształcie i kompozycji nawiązują także do tradycji awangardowych i abstrakcyjnych. Formalny urok obiektów opiera się na geometrycznym minimalizmie, dynamice form i kontrastach w opracowaniu materii, z których są wykonane. Lśniące, wypolerowane, o zróżnicowanej skali, od ponad trzymetrowych po kameralne małe formy odnoszą się do energii, napięcia skumulowanego na krawędzi wyostrzonego metalu. Artysta przywołuje pojęcie granicy w sensie linii podziału, gdzie stykają się skrajności, kumulują możliwości i zasięg oddziaływania. Jest to granica pomiędzy obroną a atakiem, destrukcją a kreacją, ścieraniem a dopełnianiem się odmiennych poglądów lub wartości. Linia, na której materializują się wewnętrzne siły popychające do działania.

Obok rzeźb ostrych na wystawie prezentowane są obiekty, które opowiadają o pułapkach – wytwarzaniu pozorów, generowaniu zewnętrznej spektakularnej powłoki skrywającej wnętrze. Inspiracją jest tu natura, świat dzikich zwierząt i roślin, pięknych i spektakularnych w formie, jednocześnie tajemniczych, budzących respekt i strach. Ponownie pojawia się wątek o ambiwalentnym zabarwieniu, powszechny mechanizm wabienia, kuszenia, zachęcania. Zbliżenie jest przyjemne, jednocześnie powoduje uczucie strachu, niebezpieczeństwa. Jest symbolem relacji międzyludzkich, godowego tańca miłości, walki, konfrontacji.

Krzysztof Franaszek (ur. 1981), mieszka i pracuje w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 2006), doktorem sztuk pięknych (2013). Był stypendystą w pracowni Christiana Jankowskiego na Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie (2005) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009, 2018). Swoje dzieła prezentował w ramach sześciu wystaw indywiduanych, uczestniczył w kilkunastu pokazach zbiorowych i projektach w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Rosji, na Litwie, Ukrainie i w Bangladeszu. Od 2006 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni w Warszawie.

Projekt artystyczny realizowany ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego