Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!

Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!
Jiří David – …bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!

„…bezczasowy czas = faktycznie nic się nie dzieje!” to pierwsza wystawa w galerii Le Guern jednego z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych na scenie międzynarodowej czeskich artystów Jiříego Davida. Sam artysta w tekście o wystawie pisze:

Czy nasza tożsamość jest niedoścignioną iluzją a jej faktyczna autonomia spoczywa „zaledwie” w umiejętności mówienia o tej tożsamości ze swobodą? Między innymi znaczy to, że siła sztuki (artysty) nie polega na utożsamianiu z pomysłami, ale na swobodzie z jaką z tymi pomysłami się pracuje. Kiedy ulotność intymności sztuki można rozumieć i odczuwać transpersonalnie w poszczególnych, odmiennych losach ludzi czy sytuacji. Znaczy to jedno, wzajemne i paralelne przenikanie się poprzez zmieniające się w ruchu znaczenia oraz składowe egzystencji. Wyobraźmy sobie hipotetyczne studio TV, które nagrywa z wami rozmowę, która będzie emitowana dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości, czego jesteście świadomi. To o czym rozmawiacie podczas chwilowej obecności w telewizji, jest dla was niezaprzeczalnie bliższą lub dalszą przyszłością. Jednak dla waszych przyszłych widzów ta wasza przyszłość w momencie oglądania będzie ich bezpośrednią teraźniejszością, chociaż jest to sytuacja poprzedzająca dany moment. Oznacza to, że wy w swojej wizji przyszłości dla waszego widza w jego teraźniejszości nie możecie zdradzić, że jest już waszą przeszłością. Jest ową przyszłością, która już była. Prototyp bezczasu, nic strasznego się nie dzieje (Timelessness Time = Nothing Actually Happens…). Tym jest nasza autentyczna nieosiągalna tożsamość.

Jiří David jest jednym z prekursorów czeskiej sceny postkonceptualnej, tworzy grę symboli i motywów, redefiniuje i interpretuje na nowo wieloznaczność świadomości, czasu i otaczającej nas rzeczywistości. Artysta posiada niezwykłą umiejętność identyfikowania i rozbijania wizerunków poprzez które globalna współczesna cywilizacja utwierdza prawdy o sobie. Jego sztuka jest silnie intuicyjna co pomaga mu w uchwyceniu okrucieństw świata z całą jego silą i wymową.

Wystawa w Galerii Le Guern pokazuje wszechstronną twórczość Jiří Davida na przestrzeni kilku dekad, ukazując jego wyjątkowość i intymny wewnętrzny konflikt pełen dwuizmów, wątpliwości i autodestruktywnych zagrożeń.

Kurator wystawy: Adam K. Dominik

Przy wsparciu: