Jarosław Modzelewski – Obrazy Rozproszone

Jarosław Modzelewski – Obrazy Rozproszone
Jarosław Modzelewski – Obrazy Rozproszone
Jarosław Modzelewski – Obrazy Rozproszone

Najnowsza seria obrazów Jarosława Modzelewskiego nie tworzy jakiejś spójnej całości.
Postrzegane razem, prace te wymykają się narracyjnym uogólnieniom. 
Choć ich wspólnym odniesieniem jest rzeczywistość doświadczana przez autora w jego codziennym otoczeniu, miejscu, w którym mieszka i pobliskich okolicach. Ogród w nocy (2008) czy Bar "Barka" (2007) sięgają do scenerii znanych ich twórcy z codziennych obserwacji lub wycieczek nad Zalew Zegrzyński. Niemniej, w ich sugestywnej wizyjności trudno byłoby upatrywać zapisów rzeczywistości.

Obrazy rozproszone są raczej o sposobie doświadczania, widzenia i odczuciach malarza ciągle znajdującego w swym otoczeniu "mnóstwo powodów do malowania".

Zatrzymane w kadrze pejzaże z ich wykreowaną, nasyconą kolorystyką nabierają znamion miejsc nierzeczywistych. Mimo powściągliwości przedstawień, wielkoformatowe obrazy nasycone są emocjami, ale i ironicznym dystansem wobec ich przekładu na środki malarskie. Tak, jak przewrotny Amator astronomii (2007), czyli - jak podpowiada artysta - on sam wpatrzony w teleskop, skierowany jednak nie ku niebu, lecz światłu lampy ogrodowej, częściowo rozświetlającej oglądaną scenę. 

kurator wystawy: Bożena Czubak