Tomasz Partyka – Z dziada pradziada

Galeria Le Guern

red. Bożena Czubak
tekst: Justyna Kowalska, Marcin Krasny
64 strony
język: polski, angielski