Simone Ruess – Movement Space

Galeria Le Guern, Fundacja 93

red. Julian Malinowski
teksty: Joanna Kusiak, Julian Malinowski
76 stron
język: polski, angielski
projekt graficzny: Marcel Kaczmarek
ISBN: 978-83-932775-1-3
Publikacja zrealizowana przy wsparciu
Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie