Tadeusz Rolke. Places

The Westin Hotel, al. Jana Pawła 21, Warsaw