Michal Zawada - Zbieg Linii - spotkanie wokol ksiazki z udzialem Zuzanny Hertzberg

Wolskie Centrum Kultury (Centrum Edukacji Historycznej), Wolska 46/48, Warszawa

´╗┐