Włodzimierz Jan Zakrzewski

Galeria Studio, Warszawa