Problemy pierwszego świata - wystawa grupowa - Robert Maciejuk

Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa