Paweł Matyszewski - Highlighting Nuances - wystawa solowa

Narodowa Galeria im. Dmitri Shewardnadze, Tbilisi, Gruzja