Pawel Matyszewski, Magdalena Moskwa - Zajście

Galeria Wizytująca, ul. Grzybowska 22, Warszawa