Przemyslaw Jasielski, Rainer Prohaska - NOT TO BE SEEN. Nieublagana zemsta postepu technicznego

Centrum Sztuki WRO, Wroclaw


´╗┐