Tomasz Ciecierski – Studia malarskie

Tomasz Ciecierski – Studia malarskie
Tomasz Ciecierski – Studia malarskie
Bez tytulu, 2014/2015, olej, plotno, 170 x 110 cmTomasz Ciecierski – Studia malarskie

Studia malarskie obejmują wybrane przykłady dzieł powstających od lat 70. oraz najnowsze prace malarza, w tym oleje na płótnie, rysunki i kolaże. Tytuł wystawy odnosi się zarówno do studia rozumianego jako pracownia artysty, jak i do etapów tworzenia dzieła. Wystawa jako całość prezentuje studium przestrzeni artystycznego wszechświata Tomasza Ciecierskiego.

W tekście analizującym fenomen aury pracowni artysty Andrzej Pieńkos zauważa, że wzrost znaczenia biografii twórcy wydaje się równoległy do wzrostu znaczenia pracowni. "Życie artysty jest coraz ważniejsze, coraz ważniejsze jest też miejsce tego życia – tworzenia. Aura artysty po romantyzmie promieniuje na jego „miejsce mityczne” – pracownię" – pisze.

Najnowsza wystawa Ciecierskiego w Galerii Le Guern, podobnie jak myśl w przywołanym cytacie, organicznie łączy temat biografii i pracowni, a także prac powstających w konkretnej czasoprzestrzeni. Powracające w obrazach i kolażach pracownie malarza – w Aninie, MDM-ie i na warszawskiej Pradze – są ważną częścią jego życiorysu twórczego. Stanowią zapis upływającego czasu, przybierający formę wizualnego „kalendarium”. Studia malarskie są zarazem świadkiem i bohaterem kolejnych eksperymentów i zwrotów akcji w wymykającej się schematom praktyce artystycznej Ciecierskiego.

Ważnym wątkiem pokazu jest warsztat artysty przepracowującego temat instrumentarium malarza. Za pomocą charakterystycznych dla Ciecierskiego metod malarskich i fotograficznych w pracach zgromadzonych na wystawie jak echo powracają motywy farb i pędzli, blejtramów i palet malarskich.

Tomasz Ciecierski brał udział między innymi w V Biennale w Sydney (1984), XIX i XXII Biennale w São Paulo (1987, 1994) oraz wystawach Polish Realities w Third Eye Center w Glasgow (1988) i Documenta IX w Kassel (1992). W 1999 roku otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa. Wystawa Tomasza Ciecierskiego jest czwartą indywidualną prezentacją twórczości artysty w Galerii Le Guern.

Michał Jachuła