Anna Reinert – Gdzie jest Katarzyna?

Anna Reinert – Gdzie jest Katarzyna?
Anna Reinert – Gdzie jest Katarzyna?
Anna Reinert – Gdzie jest Katarzyna?

Tytuł wystawy sugeruje poszukiwanie. W najnowszym cyklu obrazów Anny Reinert, pustka architektonicznych pejzaży zaczyna ustępować miejsca fabularności. Dotąd Reinert, wzorem "La citta ideale", wprowadzała do współczesnego miasta renesansowy ład i harmonię. Teraz, obok nasyconych spokojem, wyludnionych miejskich krajobrazów, pojawiają się niemalże filmowe sceny pełne postaci. Jednak w obydwu przypadkach stałym elementem jest motyw tytułowej nieobecności. Trop poszukiwań tym bardziej gubi się w tłumie przedstawionym przez Reinert jako "ornament z ludzkiej masy" Siegfrieda Krakauera. W ten sposób dialektyka obecności i braku zostaje przeniesiona z geometrii bryły również na realizm scen rodzajowych.

Najnowsza wystawa Reinert jest połączeniem murali i płócien. Nieistniejące już, iluzjonistyczne malowidła "Urbantic" na klatkach schodowych Łaźni w Gdańsku i Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, dawały złudzenie głębi i otwierających się przed przechodniem kolorowych korytarzy i ulic. Tym razem, Reinert stosując efekt zoomu ujawnia widzowi detale wielkoformatowego pejzażu. Płótno spełnia tu rolę lupy z filmu sensacyjnego. Wciągająca narracyjność cyklu "Gdzie jest Katarzyna?" przełamuje przypisywaną malarstwu Reinert chłodną retorykę modernizmu.

tekst: Justyna Kowalska


Dokumenty PDF: Prasa