Jarosław Fliciński – Koniec lata

Galeria Le Guern

red. Bożena Czubak
tekst: Mark Gisbourne
56 stron
język: polski, angielski