Aleksandra Polisiewicz – Wartopia I, Berlin: 518, Moskwa: 1122

Galeria Le Guern

red. Bożena Czubak
tekst: Bożena Czubak, Ewa Mikina, Andrzej Turowski
72 strony
język: polski, angielski