Ewa Harabasz – Icons

Le Guern Gallery

ed. Bożena Czubak
text: Dora Apel, Bożena Czubak
53 pages
language: polski, angielski