Zuzanna Hertzberg. Po wiecu - wystawa grupowa

Galeria Studio, Warszawa


´╗┐