Natalia Zaluska - Wielokrotnosc rzeczy

Galeria Le Guern, Katowicka 25, Warszawa


´╗┐