Tadeusz Rolke - Fotografie warszawskie

Dom Spotkan z Historia, ul. Karowa 20, Warszawa

´╗┐