Przemyslaw Jasielski - Paper Clock

w ramach WRO Media Art Biennale 2017, Muzeum Narodowe, Wroclaw


´╗┐