Alicja Gaskon - The Principle of Migration - wystawa grupowa

New York Foundation for the Arts, Nowy Jork

´╗┐